בית הכנסת לב אפרת

Lev Efrat synagogue

Image by Tanner Mardis

זמני התפילות

זמני היום

שבת פרשת שמות

16:25
הדלקת נרות
16:35
מנחה וקבלת שבת
08:15
שחרית
09:08
סוף זמן ק"ש
13:15
מנחה גדולה
16:20
מנחה קטנה
16:40
דף יומי
17:20
ערבית מוצ"ש
Candle Lighting
16:25
Mincha+Kabalat Shabbat
16:35
Shacharit
08:15
Sof zman k"s
09:08
Mincha Gedola
13:15
Mincha Ketana
16:20
Daf Yomi
16:40
Maariv motz"sh
17:20

ימי חול

Shacharit - (S, T, W, F)
06:30
Shacharit - (M, Th)
06:15
Shacharit - (Rosh Chodesh)
06:05
Shacharit - (S-F)
08:00
Mincha
16:15
Maariv
20:30
06:30
שחרית מניין ראשון (ימי: א ,ג, ד, ו)
06:15
שחרית מניין ראשון (ימי: ב, ה)
06:05
שחרית מניין ראשון (ימי: ראש חודש)
08:00
שחרית מניין שני (כל ימות החול)
16:15
מנחה
20:30
ערבית

זמנים נוספים

בראש חודש:
שחרית : ב-6:05 וב-8:00

On Rosh Chodesh: 

Shacharit 1  - 6:05

Shacharit 2  - 8:00

 
 
Image by Elisa Calvet B.

שיעורים

השיעורים הקרובים

שיעור בפרשת השבוע

הרב ביני פרידמן

כל שבת לאחר תפילת מוסף

השיעור מתנהל באנגלית

רמב"ם

אמיר ברייטברד

כל יום חול ב 20:15

דף היומי

בימי חול ב7 בבוקר ושבתות כשעה לפני צאת השבת

מסכת תענית

השיעור מתנהל באנגלית

מסכת תענית

באפשרותכם לבקש שיעורים נוספים בנושאים תורנים

   נשלח!   

14.png

הודעות לקהילה