top of page
Web 1920 – 2.png
ללא שם.png

בית הכנסת לב אפרת הוקם יחד עם הקמת השכונה בשנת 1993 ונחנך על ידי המתפללים בערב פסח תשנ"ג.

 

בית הכנסת הוקם ע"י שמעון ביטון ואחיו ונקרא "היכל ניסים" ע"ש הוריהם גרציה וניסים ביטון ז"ל.

 

מתפללי וחברי בית הכנסת באים משכונות אפרת ומתפללים לפי נוסח הוריהם כפי שהוחלט באחת מישיבות החברים הראשונות.

 

חברי בית הכנסת הם עולים ותיקים ועולים חדשים מפזורות ישראל.

 

בבית הכנסת מתקיימים באופן קבוע שני מניינים לשחרית, מנחה וערבית בימי החול ותפילות שבתות וחגים.

 

במסגרת פעילות בית הכנסת מתקיימים שיעורי תורה בימי השבוע ובשבתות.

 

באתר זה תמצאו מידע רב על כל תחומי הפעילות של בית הכנסת.

bottom of page